15.4.2010 | Aktuality

Cenu města Uherské Hradiště za podstatný přínos pro město Uherské Hradiště obdrží za rok 2009 poprvé v její historii dvě ženy – zakladatelka Oblastní charity Uherské Hradiště Anna Konvalinková a etnografka Slováckého muzea PhDr. Ludmila Tarcalová. Bronzová plastika s motivy nejdůležitějších atributů a pocitů města od akademického sochaře Jiřího Vlacha jim bude slavnostně předána 10. června v Redutě. Cena má už patnáct dalších laureátů (např. J. Pavlica, soubor Hradišťánek, Ladislav Šupka, Zdeněk Pilát atd.).


„Jako první jsem si řekla, že to nemůže být pravda a následovalo zamyšlení proč. Pak jsem byla ráda, že město tímto oceněním dalo najevo, že si sociální a zdravotní práce charity váží. Na začátku totiž byla opravdu jen ta paní Konvalinková, pak se ale po každém mém článku ve Slováckých novinách někdo důležitý přihlásil. A tak začala ze skromných dobrovolnických začátků do dnešní podoby vznikat služba s odborným pracovním týmem,“ sdělila své první pocity Anna Konvalinková. „Získání ceny mě samozřejmě překvapilo,ale zároveň potěšilo. Je to pro mne jistě velká pocta. Cítím to jako ohodnocení mé čtyřicetileté práce, kterou jsem dělala s opravdickou láskou. Vše, co jsem v oboru získala, jsem se snažila zúročit k obohacení druhých. Jak se mně to podařilo, ať posoudí jiní,“ vyznala se Ludmila Tarcalová.


A kdo by podle nich měl cenu města obdržet? „Příště bych ji ráda viděla v rukou ředitele divadla Igora Stránského,“ přemýšlí Konvalinková. „Dala bych ji především maminkám, které s něhou, láskou a houževnatostí opatrují své postižené děti, a nakonec všem těm, kteří se starají o staré a nemohoucí lidi. Je jich bezpočet a jistě by si to zasloužili,“ říká Ludmila Tarcalová. A co dnes obě dámy dělají a co je těší? Anna Konvalinková si užívá volného času jen pro sebe. „Vylepšuji si domácnost, chodím za kulturou, těším se na turistiku, na kolo... Víc se věnuji dětem, nabízím jim svůj volný čas, který jsem pro ně dřív tolik neměla. Do budoucna nic konkrétního neplánuji. Nebo vlastně ano, ale o tom až za rok. Budu brát život tak, jak nejlíp to půjde. Nikomu neškodit a snažit se být přívětivá ke svému okolí,“ uvádí Anna Konvalinková. „Díky tomu, že se cítím relativně dobře, dělím svoje síly mezi domácnost, rodinu, odbornou práci doma a na malý úvazek v muzeu. Do blízké i vzdálené budoucnosti jsem si nestanovila žádné velké cíle. Chtěla bych dokončit knížku o kroji na Hradišťsku a pokud budu mít sílu, pak pomáhat všem, kdo mě budou potřebovat a hlavně se s nimi společně těšit,“ dodává Ludmila Tarcalová.
ANNA KONVALINKOVÁ
V roce 1991 založila Oblastní charitu Uherské Hradiště. Postupně vybudovala profesionální organizaci, která dnes zaměstnává více než 160 profesionálních pracovníků. S rozpočtem přes 40 milionů se stala největší oblastní charitou v rámci olomoucké arcidiecéze a největším nestátním poskytovatelem sociálních služeb ve Zlínském kraji. Založila v regionu první azylový dům či jednu z prvních chráněných dílen pro zdravotně postižené a dalších pět sociálních služeb. Na konci minulého roku odešla na zasloužený odpočinek, přesto jako dobrovolník pomáhá při nejrůznějších akcích a činnostech. Od roku 1998 je členkou zastupitelstva, od roku 2002 členkou Rady města Uherské Hradiště. Pracuje rovněž v komisi bytové a komisi sociální a zdravotní, které je předsedkyní.

PhDr. LUDMILA TARCALOVÁ
V roce 1971 nastoupila (po tříleté profesionální praxi v Ústavu lidové kultury ve Strážnici) do Slováckého muzea. O dva roky později se stala vedoucí etnografického oddělení. Pod jejím vedením se toto pracoviště podílelo na neustálém zdokonalování systematiky třídění sbírkového fondu, výzkumů, publikování a seznamování odborné i laické veřejnosti s kulturními hodnotami. Pracovala v subkomisi pro lidové obyčeje Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech a na Balkáně (od roku 1992 tuto subkomisi vedla). Obdržela několik cen a uznání. Zasloužila se o získání prestižní ceny pro Slovácké muzeum s názvem O nejvýznamnější počin v oboru za rok 2005, a to za konferenci Zvyky a obyčeje socioprofesních skupin. V roce 2009 byla Českou národopisnou společností oceněna prvním místem za knihu Hody s právem na Uherskohradišťsku. Vytvořila řadu scénářů k výstavám doma i v zahraničí, realizovala řadu projektů a grantů, uskutečnila celkem sedmnáct autorských výstav atd.

 

Napsat komentář

Vaše jméno:

Text komentáře:
opište text z obrázku:

15.4.2010

manažerku PR v Diakonii ČCE – středisku CESTA 

24.8.2012

Na vinařských slavnostech v Polešovicích konajících se v sobotu 25. srpna 2012 v multifunkčním zařízení při místní základní školy proběhne v sobotu 25. srpna 2012 mimo jiné i slavnostní vyhlášení výsledků soutěže „TOP VÍNO SLOVÁCKA 2012“. Dále je do areálu připraven bohatý kulturní program, degustace všech vín přihlášených do soutěže či ochutnávka potravin z provozoven okresu Uherské Hradiště a BIO vín. 

?>