19.6.2010 | Aktuality

Celkový odhad škod, k nimž došlo během květnových povodní, vyhotovený hejtmanstvím Zlínského kraje činí více než 872 milionů korun. Z toho je 277 milionů korun na majetku státu, 103 milionů korun na majetku Zlínského kraje, 300 milionů korun na majetku obcí, 136 milionů korun na majetku firem a 56 milionů korun na majetku fyzických osob.Co se týče území, byla nejvíce postižena koryta vodních toků, jezů a hrází. Rozsáhlé škody jsou rovněž na zemědělských plochách v majetku občanů a družstev a došlo také ke značnému poškození dalších porostů. V oblasti bytové a občanské vybavenosti jde především o škody na zatopených rodinných domech a u podnikatelských subjektů na prodejnách a skladech.

Ze silniční infrastruktury byly poničeny zejména silnice I. třídy ve vlastnictví státu a silnice II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje. Příčinou těchto škod bylo zanesení propustí, poškození mostu a také časté sesuvy půdy. V mnoha obcích došlo také k poškození technické infrastruktury (zásobování elektřinou a plynem a poškození čistíren odpadních vod, kanalizačních řadů a vodovodů).

Tyto škody budou ještě vyšší, neboť v současné době probíhá odhad nákladů na obnovu území v důsledku červnových povodní. Tento odhad by měl být předán Ministerstvu financí ČR do 18. června.

 

Napsat komentář

Vaše jméno:

Text komentáře:
opište text z obrázku:

19.6.2010

V neděli 17. února 2013 se v popovickém Amfíku Bukovina koná od 14.30 do 18 hodin v pořadí druhé ROLLER DISCO. K jízdě na in-linech i bruslích dvouřadých bude ve vytápěné hale stylově vyhrávat hudba. Dále bude možno zakoupit teplé nápoje a další občerstvení. Vstup na dráhu vás přijde na 30 korun. 

23.11.2012

manažerku PR v Diakonii ČCE – středisku CESTA 

?>