19.6.2010 | Aktuality

Celkový odhad škod, k nimž došlo během květnových povodní, vyhotovený hejtmanstvím Zlínského kraje činí více než 872 milionů korun. Z toho je 277 milionů korun na majetku státu, 103 milionů korun na majetku Zlínského kraje, 300 milionů korun na majetku obcí, 136 milionů korun na majetku firem a 56 milionů korun na majetku fyzických osob.Co se týče území, byla nejvíce postižena koryta vodních toků, jezů a hrází. Rozsáhlé škody jsou rovněž na zemědělských plochách v majetku občanů a družstev a došlo také ke značnému poškození dalších porostů. V oblasti bytové a občanské vybavenosti jde především o škody na zatopených rodinných domech a u podnikatelských subjektů na prodejnách a skladech.

Ze silniční infrastruktury byly poničeny zejména silnice I. třídy ve vlastnictví státu a silnice II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje. Příčinou těchto škod bylo zanesení propustí, poškození mostu a také časté sesuvy půdy. V mnoha obcích došlo také k poškození technické infrastruktury (zásobování elektřinou a plynem a poškození čistíren odpadních vod, kanalizačních řadů a vodovodů).

Tyto škody budou ještě vyšší, neboť v současné době probíhá odhad nákladů na obnovu území v důsledku červnových povodní. Tento odhad by měl být předán Ministerstvu financí ČR do 18. června.

 

Napsat komentář

Vaše jméno:

Text komentáře:
opište text z obrázku:

19.6.2010

  • rodinné centrum Akropolis hledá dobrovolníky kteří by chtěli této neziskové organizaci pomoci a zároveň se něco nového přiučit (péče o děti, propagace a výzdoba centra, pořádání akcí, klubová činnost atd.)? 
  • v neděli 24. února 2013 se v Klubu kultury koná od 15 hodin Nedělní čaj s UH SENIOR BANDEM? 
  • tradiční benefiční Kloboukový bál Diakonie ČCE - střediska CESTA se letos uskuteční v sobotu 23. března 2013 v sále uherskohradišťské Reduty? 

24.8.2012

Na vinařských slavnostech v Polešovicích konajících se v sobotu 25. srpna 2012 v multifunkčním zařízení při místní základní školy proběhne v sobotu 25. srpna 2012 mimo jiné i slavnostní vyhlášení výsledků soutěže „TOP VÍNO SLOVÁCKA 2012“. Dále je do areálu připraven bohatý kulturní program, degustace všech vín přihlášených do soutěže či ochutnávka potravin z provozoven okresu Uherské Hradiště a BIO vín. 

?>