1.9.2011 | Aktuality

Uherské Hradiště bylo společně s dalšími městy a obcemi v republice vybráno ke sběru dat pro projekt „Mezinárodní výzkum dospělých – Předpoklady v úspěchu v práci a v životě“. V rámci projektu, který bude v Uh. Hradišti zahájen v říjnu, osloví tazatelé v republice asi 16 000 domácností. V nich se tazatelé občanů zeptají na dovednosti, které potřebují, aby se plnohodnotně zapojili do rychle se měnící společnosti a ekonomiky. Zajímat je budou věci, s nimiž se lidé setkávají ve svém běžném životě - jak čtou, kde vyhledávají informace, jestli pracují s grafy či tabulkami či jak využívají počítače.A jak bude samotné dotazování konkrétně probíhat? Osloveným občanům přijde poštou dopis, v němž se dozvědí, že jejich domácnost byla do projektu vybrána a naleznou zde i kontakt na „svého“ tazatele. Ten je následně kontaktuje, prokáže se průkazem a celý projekt vysvětlí. Z domácnosti pak tazatel vybere jednoho člena, s nímž si domluví termín rozhovoru. Po ukončení dotazování vyplní dotazovaný souhlas s použitím dat, které budou uchovávány jako přísně důvěrné a pro potřeby výzkumu budou použity již bez osobních údajů.

„Účast ve výzkumu je naprosto anonymní, ale protože dotazování je poměrně dlouhé - trvá zhruba 2 hodiny - obdrží každý respondent odměnu 500 korun,“ říká Petra Holečková ze společnosti SC&C, která projekt v České republice realizuje. Ty občan obdrží dle svého výběru na účet anebo poštovní složenkou.

 

Napsat komentář

Vaše jméno:

Text komentáře:
opište text z obrázku:

1.9.2011

  • rodinné centrum Akropolis hledá dobrovolníky kteří by chtěli této neziskové organizaci pomoci a zároveň se něco nového přiučit (péče o děti, propagace a výzdoba centra, pořádání akcí, klubová činnost atd.)? 
  • v neděli 24. února 2013 se v Klubu kultury koná od 15 hodin Nedělní čaj s UH SENIOR BANDEM? 
  • tradiční benefiční Kloboukový bál Diakonie ČCE - střediska CESTA se letos uskuteční v sobotu 23. března 2013 v sále uherskohradišťské Reduty? 

23.11.2012

manažerku PR v Diakonii ČCE – středisku CESTA 

?>
Nacházíte se v archivní části webu, aktuální verze je nyní zde.
Nacházíte se v archivní části webu, aktuální verze je nyní zde.