18.5.2010 | Aktuality


AKTUALIZACE!
19. května 19 hod. - výška vodní hladiny Spytihněv 654 cm při průtoku 667 m3/s dnes v 18.00 hod. Hladina řeky Moravy kulminovala. Tendence slabý, postupně mírný pokles. Na území Moravy se v následujících hodinách budou vyskytovat občasné slabé srážky, srážkový úhrn nepřesáhne 10 mm za 24 hodin.

19. května 13.30 hod. - výška vodní hladiny Spytihněv 665 cm při průtoku 690 m3/s dnes v 12.00 hod, možná kulminace. Tendence setrvalý stav, postupně slabý pokles. Povětrnostní situace: na území Moravy se vyskytují občasné slabé srážky, srážkový úhrn nepřesáhne 5 mm. Stále platí třetí stupeň povodňové aktivity i hejtmanem vyhlášený stav nebezpečí.

19. května 9 hod. - výška vodní hladiny Spytihněv 662 cm při průtoku 684 m3/s dnes v 09.00 hod, tendence slabý vzestup nebo setrvalý stav. Dnes v 6 hodin ráno došlo ke kulminaci průtoku v profilu Kroměříž, poté byl zaznamenán slabý pokles. Kulminaci v profilu Spytihněv lze očekávat v odpoledních hodinách, slabý pokles během večera nebo noci. Stále platí třetí stupeň povodňové aktivity i hejtmanem vyhlášený stav nebezpečí. Bezprostřední nebezpečí nehrozí, přesto však doporučujeme obyvatelům v záplavových oblastech počítat s možností evakuace. Tato by byla vyhlášena s dostatečným předstihem. Ve městě informují obyvatele o povodňové situaci strážníci městské policie, hlídky PČR i dobrovolníci Charity.

19. května 6.30 hod. - výška vodní hladiny 658 cm při průtoku 675 m3/s, mírný vzestup
Fyzicky byly zkontrolovány hráze od Huštěnovic až po sídliště Štěpnice a to oboustranně. Pozitivním zjištěním je, že koryto řeky Moravy má ještě rezervu minimálně 1 metr. Tato rezerva představuje přibližně 75 m3/s. Vedoucí krizového štábu rozhodl o umístění tří stálých hlídek městské policie a Policie ČR na hrázi řeky Moravy.

19. května 4 hod. - výška vodní hladiny 654 cm při průtoku 667 m3/s, mírný vzestup

Zřízená linka pro informování občanů: 572 525 856, 572 525 127

Úterý 18. května, 20 hodin:
Hydrologická situace: výška vodní hladiny 643 cm při průtoku 644 m3/s dnes v 19.00 hod, kolísavá tendence. Stále platí třetí stupeň povodňové aktivity, hladina kolísá.


Ve 14.30 hod nařídil hejtman Zlínského kraje vyhlášení stavu nebezpečí číslo 1/2010, který platí do 24.května 24.00 hod. Podle §3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení z důvodu vzniku povodně velkého rozsahu způsobené vzestupem hladiny řeky Moravy, z důvodu ohrožení životů a zdraví lidí a možnosti vzniku značných materiálních škod a z důvodu zabezpečení záchranných a likvidačních prací.


Stále probíhají preventivní opatření, neustále se plní pytle s pískem, hasiči hlídkují na Moravním mostě a monitorují naplaveniny tak, aby byly včas z toku řeky odstraněny. Rozlivy na soutoku Bečvy a Moravy zřejmě z velké části eliminují případné riziko mimořádného vzestupu hladiny na řece Moravě v Uherském Hradišti, který by mohl způsobit záplavy v Uherském Hradišti a dalších městech správního obvodu. Vývoj povětrnostní a hydrologické situace je ale nutno nadále sledovat.


Jednotlivé frontální vlny postupují od severu na území Moravy. Na návětřích hor se opět vytvářejí intenzivnější srážky. Srážková činnost není souvislá. Z toho vyplývá rozdílné množství srážek v různých částech území. Občasně lze počítat s kratším údobím bez srážek. Proto lze očekávat v menších povodích setrvalý stav s mírným kolísáním a následným poklesem hladiny.


V uherskohradišťské nemocnici je provoz neomezen. Vzhledem k vyhlášenému 3. povodňovému stupni jsou však odkládány plánované operace až do odvolání. Zásobování pitnou vodou, stejně tak jako kanalizace, rozvody elektrické energie a plynu fungují bez omezení. Průjezdnost Uherským Hradištěm je také zcela běžná.


Koryto řeky Moravy v Uherském Hradišti je dimenzováno na průtok cca 700 m3/s. Koruna hrází byla od roku 1997 vyrovnána, hráze byly zpevněny a rozšířeny.


 

Napsat komentář

Vaše jméno:

Text komentáře:
opište text z obrázku:

18.5.2010

manažerku PR v Diakonii ČCE – středisku CESTA 

16.4.2012

Po delší době Vás všechny na Slovácku srdečně zdravím a přicházím s novým tématem určeným právě pro Vás. Stejně jako já okolo sebe určitě hromadíte různé krabičky, přístroje a jiná zařízení, jež pro naši pohodlnost ovládáme dálkovým ovladačem. Proto se nám může stát, že v nepřeberné hromadě „ovládátek“, která se nám na konferenčním stolku kupí, nemůžeme najít ten správný. V lepším případě ho tedy najdeme, ale on si postaví hlavu a nefunguje. Mnohokrát jsem se již setkal s dotazem, jak nastavit levnější typy univerzálního dálkového ovládání, které bylo zakoupeno v supermarketech, u různých vietnamských trhovců apod.

?>