14.9.2010 | Aktuality

Pro akademický rok 2010/2011 nabízí Univerzita třetího věku (U3V) tři dvouleté cykly, jejichž přehled naleznete dále. Cykly jsou koncipovány jako dvouleté studijní programy, přičemž každý cyklus tvoří čtyři semestry. Studium probíhá formou dvouhodinových přednášek konaných jednou za 14 dnů. Na konci semestru musí student vypracovat seminární práci nebo složit ústní kolokvium (dle požadavků lektora). Podmínka přijetí na U3V je středoškolské vzdělání, věk nad 50 let, případně u mladších zájemců přiznaný invalidní důchod. Uzávěrka přihlášek je již tento pátek 17. září!Přihláška ke studiu na U3V je k dispozici na vrátnici na Studentském náměstí, číslo 1532 (UH1/UTB – FLKŘ). Vyplněnou přihlášku lze opět odevzdat na vrátnici anebo odeslat poštou na adresu: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, Mgr. Kristýna Vyhlídová, Studentské nám. 1532, 686 01 Uh. Hradiště.

Cyklus H1
1. semestr: Výtvarné umění I. – teoretická část
2. semestr: Komunikace
3. semestr: Estetika
4. semestr: Výtvarné umění II. – praktická část

Cyklus H2
1. semestr: Základy teorie státu a práva
2. semestr: Světové hospodářské dějiny
3. semestr: Krizový management aneb jak porozumět krizi
4. semestr: Vývoj a současná hospodářská situace EU

Cyklus H3
1. semestr: Základy marketingové komunikace aneb porozumíme lépe reklamě?
2. semestr: Moderní trendy v podnikovém řízení
3. semestr: Počítačová gramotnost a zákoutí internetu
4. semestr: Fenomén Baťa

Kontakt a další informace:

Mgr. Kristýna Vyhlídová
tel.: 576 038 063
vyhlidova@flkr.utb.cz

 

Napsat komentář

Vaše jméno:

Text komentáře:
opište text z obrázku:

14.9.2010

  • rodinné centrum Akropolis hledá dobrovolníky kteří by chtěli této neziskové organizaci pomoci a zároveň se něco nového přiučit (péče o děti, propagace a výzdoba centra, pořádání akcí, klubová činnost atd.)? 
  • v neděli 24. února 2013 se v Klubu kultury koná od 15 hodin Nedělní čaj s UH SENIOR BANDEM? 
  • tradiční benefiční Kloboukový bál Diakonie ČCE - střediska CESTA se letos uskuteční v sobotu 23. března 2013 v sále uherskohradišťské Reduty? 

11.2.2013

Je plesová sezóna a tož sme sa vypravili na hasičský. Jak sme sa oblékali, tož můj muž naráz pravil, že už to tak dalej nejde, že sa už pomáli nevejde do plesového obleka a že mosí schudnút. Tož sláva, pomyslela sem si, lebo aj mně by sa nějaká dietka zešla. Po cestě sme vymýšlali, jaké jídla budeme vařit a bez kerých sa budeme moset obejít.

?>