26.4.2011 | Aktuality

Do 5. května bude v Uherském Hradišti prováděno dotazníkové šetření reprezentativního vzorku občanů města. Tímto průzkumem budou ověřeny indikátory udržitelného rozvoje města – Spokojenost občanů s místním společenstvím a Mobilita a místní přeprava cestujících. Zároveň bude ověřeno i „10 problémů města“, které vzešly z Veřejného fóra o rozvoji města konaného koncem února. Průzkum je součástí projektu „Uherské Hradiště – město pro místní Agendu 21“ a probíhá ve spolupráci s Týmovou iniciativou pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR). Tazateli jsou studenti hradišťského gymnázia. Výsledky průzkumu budou zveřejněny na webových stránkách města a ve zpravodaji města.„Protože se jedná o náhodný výběr, je možné, že budete do dotazovaného vzorku vybráni právě vy. Děkujeme vám za spolupráci s řádně označenými tazateli, kteří vám pomohou vyplnit dotazník na výše uvedená témata. Město Uherské Hradiště díky tomu získá informace o spokojenosti obyvatel a jejich názorech na problémy každodenního života ve městě. Tímto se také může změnit pořadí důležitosti „10 problémů města“,“ vzkazuje město svým občanům.

 

Napsat komentář

Vaše jméno:

Text komentáře:
opište text z obrázku:

26.4.2011

  • rodinné centrum Akropolis hledá dobrovolníky kteří by chtěli této neziskové organizaci pomoci a zároveň se něco nového přiučit (péče o děti, propagace a výzdoba centra, pořádání akcí, klubová činnost atd.)? 
  • v neděli 24. února 2013 se v Klubu kultury koná od 15 hodin Nedělní čaj s UH SENIOR BANDEM? 
  • tradiční benefiční Kloboukový bál Diakonie ČCE - střediska CESTA se letos uskuteční v sobotu 23. března 2013 v sále uherskohradišťské Reduty? 

23.11.2012

manažerku PR v Diakonii ČCE – středisku CESTA 

?>