11.5.2012 | Tip na víkend

V neděli 13. května 2012 oslaví Expedice Chřiby deset let svého trvání, a to setkáním se svými přiznivci a čtenáři v rekreačním středisku na Bunči. Na 10 hodin je připraveno promítání nového DVD s názvem Z kraje pod Buchlovem – Pohádky a pověsti Chřibů (režie Ivan Stříteský). Po obědě pak účastníci vyjdou na procházku k tzv. Italskému mostu. Na oslavách bude možno zakoupit reedici prvního svazku publikace Chřiby záhadné a mytické.Pětice kamarádů (zájemců o historii, přírodu a památky) vyrazila na výzkumnou cestu do Chřibů poprvé v roce 2002. Jejich cílem bylo hradisko Sklepisko nedaleko Košíků. A právě tehdy se zrodila Expedice Chřiby, jejímiž iniciátory byli tehdejší šéfredaktor Slováckých novin Jiří Jilík a vedoucí redaktor uherskohradišťského Zpravodaje Bořek Žižlavský. Dalšími členy expedice se stali zoolog Pavel Bezděčka, vydavatel Pavel Baščan, amatérský archeolog Ladislav Kandrnál a student Martin Žižlavský. Během deseti let došlo k personální obměně a Pavla Bezděčku a Michala Baščana vystřídali noví členové z Kroměřížska, Hradišťska i Kyjovska.

Po dobu pěti let vycházela každý týden ve Slováckých novinách strana textů a fotografií mapující známá i neznámá místa v Chřibech, včetně pověstí a tajemství, která je obestírají. Do roku 2005 navíc vyšlo pět svazků publikace Chřiby záhadné a mytické a kniha Z Bunče na Kamínku za starými příběhy hor. V roce 2006 spatřil světlo světa videofilm Chřiby – hory lidí a mýtů. Vše bylo završeno loni vydaným šestým svazkem z expedičních cest s názvem Chřiby po hradských cestách.

[SGM lat="49.182163" lng="17.346624" zoom="12" content="BUNČ"]

 

Komentáře


Jase napsal(a)
18.7.2018 12:13 | 49.146.32.*

This was beyond great, your web page really is great. I would be honored to see more updates. home buyers houston

Santiago napsal(a)
18.7.2018 10:40 | 49.146.32.*

I just want to address the writers of this page to keep up the good work. Please keep me posted. Athletic Greens ingredients

payday_advance napsal(a)
18.7.2018 02:44 | 178.162.194.*

Hello! generic cialis online , payday advance , buy cialis , online viagra , buy viagra ,

Ahmed napsal(a)
17.7.2018 12:12 | 49.146.32.*

I did love your website theme and the positivity of its content. I thank you for this. reprogramacao mental e o pensamento positivo

Waylon napsal(a)
16.7.2018 16:01 | 49.146.32.*

The variety of content you had posted was really interesting. Please keep me posted. my company

digitinc napsal(a)
16.7.2018 03:22 | 45.249.102.*

This is an awesome article. I am practically satisfied with your great work. You provide informative data. hp printer customer care

digitinc napsal(a)
15.7.2018 13:14 | 45.249.102.*

This article is very useful and helpful. Thanks for sharing. ธุรกิจออนไลน์

Cris napsal(a)
14.7.2018 17:41 | 49.149.100.*

Thank you for a very timely and great article. Looking forward to your next amazing article. TestoFuel Review

visit us napsal(a)
14.7.2018 09:58 | 182.182.118.*

Thanks you very much for sharing these links. Will definitely check this out.. visit us

Jett napsal(a)
13.7.2018 13:51 | 49.146.32.*

I was very impressed with how you had delivered such a subject. It was really great. reprogramacao mental e o pensamento positivo

Dakota napsal(a)
13.7.2018 13:50 | 49.146.32.*

I was very impressed with how you had delivered such a subject. It was really great. reprogramacao mental e o pensamento positivo

Randy napsal(a)
13.7.2018 05:36 | 49.149.100.*

Thanks for sharing your brilliant notes and experiences to us. phenq price

asad napsal(a)
12.7.2018 06:21 | 45.125.223.*

Thanks for sharing valuable article, this is what I need to know. Thank you once again. I wish you all the best for your next blog in future. kplokusa.com/automatic-recirculation-valve/

Dylan napsal(a)
11.7.2018 13:38 | 49.146.32.*

First thing I love about your website is that all the contents were very inspiring as a writer like me it gives me a great knowledge of writing. como ganhar dinheiro com a lei da atração

lukenlow napsal(a)
11.7.2018 13:34 | 178.165.96.*

In my opinion this is one of the best blogs, thanks for constantly working on improving it 192.168.1.1

asad napsal(a)
10.7.2018 05:30 | 45.125.223.*

I am practically satisfied with your article. You provide very informative data. Keep it up. I wait your next post. agt winner 2018

Dora R. Perry napsal(a)
9.7.2018 22:05 | 45.127.50.*

I really appreciate our content. You are an professional blogger. Thank you for sharing. bears game bears football

Goldie R. Preusser napsal(a)
9.7.2018 22:03 | 45.127.50.*

Thank you so much for the information that you have shared here with all of us. You have made it easier for us. bengals game bengals football

Margery P. Ruiz napsal(a)
9.7.2018 22:01 | 45.127.50.*

I am really enjoying reading your well written articles. It looks like you spend a lot of effort and time on your blog. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work. bears vs bengals bears vs bengals live

asad napsal(a)
7.7.2018 12:57 | 45.125.223.*

This is a good and informative, comprising all information and also offers a great effect on the new technology. Thanks a lot for posting it. paytm customer care number

digitinc napsal(a)
6.7.2018 07:03 | 45.125.223.*

This is very informative and you are obviously very knowledgeable in this article. You have opened my eyes to varying views on this topic with interesting and solid content. Thank you for sharing. business mobile phone

Calvin napsal(a)
6.7.2018 05:10 | 49.146.32.*

This was commonly the most interesting webpage I have checked. zynev

asad napsal(a)
4.7.2018 13:12 | 45.125.223.*

Thank you for sharing your idea. I truly appreciate your work and I am waiting for your next write ups thank you once again. snapdeal customer care number

eeeww3 napsal(a)
4.7.2018 13:00 | 43.230.92.*

Intriguing post. I Have Been pondering about this issue, so much obliged for posting. Really cool post.It "s truly extremely pleasant and Useful post.Thanks Website Design

asad napsal(a)
3.7.2018 16:46 | 45.125.223.*

Thanks for sharing this article. I will visit your blog regularly for some latest post. best propane tankless water heater reviews

Sam napsal(a)
2.7.2018 20:58 | 46.219.215.*

How to last longer in bed naturally? You can start by performing Kegel exercises. Check this website to find out how to perform it correctly.

digitinc napsal(a)
2.7.2018 15:25 | 45.125.223.*

Great post. Keep posting such kind of info on your page. I am really impressed by your blog. maskottchen kostüme billig

eliza napsal(a)
29.6.2018 01:13 | 42.201.229.*

I really enjoyed reading this post, big fan. Keep up the good work andplease tell me when can you publish more articles or where can I read more on the subject? todosdestinos.over-blog.com

best essay writing service napsal(a)
27.6.2018 16:09 | 42.201.224.*

All the contents you mentioned in post is too good and can be very useful. I will keep it in mind, thanks for sharing the information keep updating, looking forward for more posts.Thanks best essay writing service

Dennis napsal(a)
27.6.2018 15:45 | 49.146.32.*

This kind of content is what I have been looking for. Please keep me posted. austin home buyers

Matthew Melo napsal(a)
26.6.2018 06:24 | 45.125.223.*

I like the helpful information that’s you provide in your articles. Please keep me posted for more updates I was very excited for your next posts. Matthew Melo

digitinc napsal(a)
25.6.2018 06:06 | 45.125.223.*

Your article is very useful and has good knowledge. I appreciate your efforts and all the best. It's very useful information. I will be waiting for your next post. icici bank customer care email id

digitinc napsal(a)
24.6.2018 05:02 | 45.125.223.*

This is an extraordinary great article. I am satisfied with your great work. Keep it up. I waiting your next post. Ukrayna Harkov Karazin Üniversitesi

chirurgie plasticien napsal(a)
24.6.2018 02:00 | 102.159.10.*

thank you great website, docteur balti chirurgien plasticien à tunis. chirurgie esthétique tunisie

digitinc napsal(a)
22.6.2018 17:14 | 45.125.223.*

This post helps me to understand the topic more clearly and I think it will also help every readers. voyance par telephone gratuit

Brady napsal(a)
19.6.2018 12:26 | 49.146.45.*

Your applauded content will surely hit the top of search engines. Please do notify me for more updates. amazing grass superfood review

หวยออนไลน์ napsal(a)
19.6.2018 11:53 | 196.62.81.*

Once again, the work shared here is terrific and I love it. I want to see more wonderful articles like this being shared here now. That would make me happy, and if you make me happy, that's good for you. หวยออนไลน์

life coach napsal(a)
18.6.2018 13:51 | 45.125.223.*

I did enjoy reading articles posted on this site. They are impressive and has a lot of useful information. life coach

Ukrayna Kiev Tıp Üniversitesi napsal(a)
18.6.2018 05:47 | 45.125.223.*

Thanks for the great read absolutely love your blog and appreciate you sharing these tips. I will visit it back to your site. Ukrayna Kiev Tıp Üniversitesi

buy_viagra napsal(a)
16.6.2018 11:20 | 178.162.194.*

Hello! buy viagra , cheap viagra , cialis india , viagra canada , cheap viagra ,

digitinc napsal(a)
14.6.2018 15:27 | 45.125.223.*

I read your article. It is very informative and helpful for everyone. Thanks for posting it. furnace service vancouver

สล็อตออนไลน์ napsal(a)
14.6.2018 12:23 | 42.201.251.*

Well, this is just one of the best articles you've posted on this site. I am not kidding here. The content and the writing match up quite well, and that's a combination I rarely get to see do well on this site. สล็อตออนไลน์

ladybug napsal(a)
14.6.2018 11:17 | 42.201.251.*

Hello! I read your article and I thought it was written brilliantly. I enjoyed reading all of the information here, as well. I ask only one thing from you, and that's to continue doing more articles in this manner. Help write my literature review paper

Bathmate review napsal(a)
14.6.2018 09:56 | 110.38.82.*

Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. how to get a bigger dick

asad napsal(a)
11.6.2018 15:56 | 45.125.223.*

It is a good sign to attract more people and I appreciate it. Hope more update and news from you. Ukrayna Odessa Tıp Üniversitesi . Thank you for discussing this great post.

eliza napsal(a)
11.6.2018 02:36 | 202.61.52.*

You have got some pretty amazing reviews on EssayAgents. Like to hire an expert writer for the completion of a new research project.

robux codes napsal(a)
10.6.2018 12:49 | 196.194.49.*

Is there more information on this topic that you haven't shared with us yet? I ask that question, because I am doing some work right now and I need some more information. If you can give me that, I'd appreciate it. robux codes

jaimepeer napsal(a)
9.6.2018 13:11 | 196.194.48.*

This is an amazing article! I expected nothing better than a tasteful article from you and you've delivered just that. You are extraordinary compared to other journalists alive today. Please, bless us more with your stunning work. SEO Services

Elliott napsal(a)
8.6.2018 15:04 | 49.146.45.*

What you had on your website did inspire me. Please keep me posted for more updates. we buy houses houston

Aaron napsal(a)
7.6.2018 10:04 | 43.231.57.*

Thanks for this. LyricsMaze Twitter LyricsMaze Facebook Group LyricsMaze Linkedin LyricsMaze Pinterest LyricsMaze Facebook

Pradeep napsal(a)
7.6.2018 09:44 | 43.231.57.*

Reading more of your articles was very fascinating. I would surely recommend your website. 2000 mAh power bank

bathmate napsal(a)
5.6.2018 09:30 | 110.38.82.*

Your site fantastic, superior quality succeed... Most probably various should realize others despite that they don't take time to advise you. bathmate

sbi debit card customer care napsal(a)
3.6.2018 18:22 | 45.249.102.*

Thanks for the outstanding post I truly love reading it, you are an excellent writer. I will be sure to save your weblog site and may come returning very soon. sbi debit card customer care

digitinc napsal(a)
2.6.2018 04:32 | 45.249.102.*

I truly awed after read this in view of some quality work and instructive considerations. You have made it easier for us. agencia de mercadotecnia

jovan napsal(a)
31.5.2018 22:05 | 103.209.197.*

Thank you very much for sharing this very useful information, I am very happy to have found this information that I have been looking for. nfl live stream free online

voyance retour amour napsal(a)
29.5.2018 13:09 | 43.230.95.*

I am quite pleased to see just how great the work here was. I've been asking the mods of this site to post some excellent articlesvoyance retour amour

atomy napsal(a)
29.5.2018 01:45 | 45.249.102.*

Thank you so much for the information that you have shared here with all of us. You have made it easier for us. atomy

eeeww3 napsal(a)
28.5.2018 23:04 | 43.230.93.*

Very useful post. This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. Really its great article. Keep it up.  matka kalyan chart

digitinc napsal(a)
28.5.2018 01:29 | 45.249.102.*

I am always searching online. There is obviously a lot to know about this. I think you made some good points in Features also. Keep working, great job! plastic molds

asad napsal(a)
27.5.2018 02:11 | 45.249.102.*

I am very happy to discover your post as it will become on top in my collection of favorite blogs to visit. FIFA World Cup Odds

white dress napsal(a)
25.5.2018 21:45 | 196.194.50.*

I am pleased to tell you this is among my favorite articles of the year now. I will definitely be suggesting my best mates to read this article. There's just too much good information here to be wasted away. white dress

Ernie napsal(a)
25.5.2018 16:02 | 49.149.96.*

Thanks for the interesting article. I bookmark your blog and visit more often here! freeze dried food

genf20 plus napsal(a)
23.5.2018 11:15 | 110.38.82.*

Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the good work you are doing here genf20 plus

Sumy Üniversitesi napsal(a)
22.5.2018 17:19 | 45.249.102.*

This is very useful article. I will connect it back to your site though. Sumy Üniversitesi

Marites napsal(a)
22.5.2018 16:01 | 49.149.96.*

This best weight loss supplements for women article is absolutely relevant to what I need to know now. Thank you for the actionable pointers and the clearly and well written information.

Laarnie napsal(a)
22.5.2018 10:08 | 49.149.96.*

Thank you so much for this post, this is exactly what I need. I’ll definitely use these tips to improve my knowledge! athletic greens supplement

ธุรกิจออนไลน์ napsal(a)
22.5.2018 08:09 | 45.249.102.*

You are a great information sharing. I am very happy to read this article. Thanks for giving us go through info. I appreciate this post. ธุรกิจออนไลน์

stream nfl games napsal(a)
21.5.2018 06:18 | 45.249.102.*

Your work is very good and I appreciate you. I waiting more informative posts. Thank you for sharing great information. stream nfl games

MildredWood napsal(a)
19.5.2018 20:43 | 196.194.51.*

Do you want to play the new bomberman game, but you can't since you don't own a Nintendo switch? Well, there's no need to worry. Try out the super bomberman r game, which is exactly like the Nintendo Switch 'Super Bombman R'. You'll never forget this experience.

asad napsal(a)
19.5.2018 18:30 | 45.249.102.*

This is such a great post, and was thinking much the same myself. Another great update. check balance in sbi account

digitinc napsal(a)
18.5.2018 01:25 | 45.249.102.*

I am very much pleased with the contents you have mentioned. I wanted to thank you for this great article. new jersey dj service

asad napsal(a)
17.5.2018 17:49 | 45.249.102.*

Thank you very much for sharing this very useful information, I am very happy to have found this information that I have been looking for. Odessa Denizcilik Üniversitesi

digitinc napsal(a)
16.5.2018 17:03 | 45.249.102.*

All the details are in this post is very interesting and brilliant and I am glad to see this post. https://canistervacuumcleaning.webnode.com/

digitinc napsal(a)
15.5.2018 09:36 | 45.249.102.*

I am really enjoying reading your well written articles. It looks like you spend a lot of effort and time on your blog. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work. คอลลาเจน

Sam napsal(a)
14.5.2018 12:48 | 27.255.25.*

I am new to weblog and definitely liked this blog site! You absolutely have wonderful stories. Cheers for sharing with us your blog. fernglaskaufen

digitinc napsal(a)
14.5.2018 04:54 | 45.249.102.*

Your post is really good information. I liked its and enjoyed reading it. Keep sharing such important posts and looking for music

digitinc napsal(a)
13.5.2018 08:45 | 45.249.102.*

Thank you very much for sharing this very useful information, I am very happy to have found this information that I have been looking for Ukrayna Kiev Tıp Üniversitesi

Bradford L napsal(a)
12.5.2018 09:45 | 39.40.237.*

Staying aware of the present mold patterns can without much of a stretch wind up lost in the day by day lives of numerous individuals, however there are a considerable number reasons why individuals should remain popular and keep up on the Best Latest Fashion With a little exertion, remaining polished can profit you from multiple points of view. Staying in style can do numerous positive things for you in your life.

Roland napsal(a)
12.5.2018 05:05 | 49.149.109.*

Fabulous post and I'm so glad I've visited here and loved it! Thanks for the wonderful share. Fat Burners

Bryant S napsal(a)
9.5.2018 14:32 | 39.40.203.*

Design world is absolutely reliant on beauticians. Any design indicate is totally unthinkable without beauticians and hairdressers. This is the reason, many adolescents who adore the Glamor OF Fashion world and have the imagination to do new things with haircut's take up the calling of hair styling.

digitinc napsal(a)
7.5.2018 18:25 | 45.249.102.*

Great post. I am glad to see this post. All the info are very informative and useful for us, thanks and keep it up! Harkov Havacılık Üniversitesi

Ruth W napsal(a)
7.5.2018 09:47 | 39.40.202.*

Outfit Configuration in Form is a standout amongst the most essential classes these days for various honors like the Academy Awards; it takes imagination and tolerance to work with an entire closet and design sense for a film. It set up a recognizable proof point between the performers and people in general

digitinc napsal(a)
4.5.2018 17:45 | 45.249.102.*

I really like your point you have written very amazingly. Thanks for sharing your information with everyone and keep posting. bosna hersek üniversiteleri

Dewey napsal(a)
4.5.2018 09:19 | 39.40.252.*

Before you know it, summer will be finished and Fall will be here. You can never begin arranging your Fall closet too soon. Looking toward the fresh, cool season, planners are topping off Fall Fashion with crisp thoughts.

Rylie napsal(a)
2.5.2018 16:40 | 49.146.32.*

I have been a follower of your website since the year it was founded until now you didn’t fail to inspire me. home buyers houston

Franklin C napsal(a)
28.4.2018 09:27 | 39.40.252.*

The form world continues changing its patterns bringing something new and diverse unfailingly. In any case, you more likely than not saw that mold is repeating in nature. the most Style in Fashion is the retro style which utilizes intense examples and dynamic hues like red and orange.

Andrew Austin napsal(a)
26.4.2018 12:06 | 103.18.11.*

Things are very open and intensely clear explanation of issues. was truly information. Your website is very beneficial. Mechanical Engineering Assignment Help

Tito Boyer napsal(a)
26.4.2018 11:39 | 103.18.11.*

only professional writers can make this kind of material, cheers Business Dissertation Help

Brian Joseph napsal(a)
26.4.2018 11:38 | 103.18.11.*

by visiting this site I found cool stuff here keep it up. Options Dissertation Help

Connor Willms napsal(a)
26.4.2018 11:37 | 103.18.11.*

Pretty helpful material, Do MY Computer Science Assignments much thanks for this article.We also share some information about our business. Amazing article thanks for sharing. Keep it up.

Dennis A napsal(a)
26.4.2018 09:23 | 39.40.226.*

There are a wide range of kinds of specialties in the mold business, and form business and design promoting and marketing are only some of numerous parts that experts go up against in the realm of design. To Fashion Promoting schools put out a specific number of able graduates each year, yet just some of them figure out how to discover the fantasy work that they have wished so ache for.

John Martin napsal(a)
26.4.2018 09:02 | 103.18.11.*

I must say we should have an online discussion on this. Amazing article thanks for sharing.Keep it up. Case Solution only professional writers can make this kind of material, cheers

Claude H. Blake napsal(a)
26.4.2018 09:00 | 103.18.11.*

Thanx for sharing such useful post keep it up :) Case Study Help

Edward Mark napsal(a)
26.4.2018 08:44 | 103.18.11.*

Programming Homework Help

Wilson Larrie napsal(a)
26.4.2018 08:27 | 103.18.11.*

I appreciate this work amazing post for us I like it. Assignment Expert

Beren15 napsal(a)
25.4.2018 13:34 | 39.40.244.*

Kids Life

Beren15 napsal(a)
25.4.2018 13:34 | 39.40.244.*

Kids Life

Mario D napsal(a)
25.4.2018 08:28 | 39.40.244.*

Military Fashion apparel is being seen all around the globe in the city and on the runway. This style of apparel is winding up amazingly well known with famous people, design models, and garments sweethearts all over the place. Military form alludes to any piece of attire that emits a military vibe

Kevin B napsal(a)
24.4.2018 09:16 | 39.40.244.*

Deviated form tops are extremely popular today. On the off chance that you are not comfortable with this current form drift, don't be debilitated, we are here to help! We see how hard it can be to stay aware of the regularly changing patterns in the ladies Dress Fashion industry and with this being stated, we will instruct you on the topsy-turvy form top.

Distrace napsal(a)
23.4.2018 09:23 | 39.40.231.*

Your website is really informative and a great inspiring article.Your website is really informative and a great inspiring article. Hair and Skin care

digitinc napsal(a)
22.4.2018 10:23 | 45.249.102.*

Thank you very much for sharing this very useful information, I am very happy to have found this information that I have been looking for smartidea profile

Grant F napsal(a)
21.4.2018 09:04 | 39.40.214.*

best website for fashion Skini Fashion anyone loves the fashion then this is best for those

digitinc napsal(a)
20.4.2018 17:11 | 45.249.102.*

I am practically satisfied with your great work. You put truly exceptionally accommodating data. Keep it up. Continue blogging. Hoping to perusing your next post. look at this site

Bentley napsal(a)
20.4.2018 13:49 | 49.146.32.*

Just what I have expected your ways of thinking did amaze me. I wonder how you got the idea. Green Superfood Powder Reviews

digitinc napsal(a)
20.4.2018 07:33 | 45.249.102.*

Ι’ve been exploring for a little bit for any high quality articles blog posts іn this short օf space. Download GbWa

Hoff napsal(a)
19.4.2018 09:05 | 39.40.219.*

within the 50s, 60s and 70s, the Indian style situation changed into colorful and fashionable, ultimately of twentieth century it turned into pretty subdued . Fashion For Womens and with the start of the 21st century it has ready and continues to be experiencing the increase with many spectrums of colors

digitinc napsal(a)
19.4.2018 07:59 | 45.249.102.*

Thanks for the great information you have provided! You have touched on crucuial points! Website Design

digitinc napsal(a)
17.4.2018 04:28 | 45.249.102.*

I read this article. I think You put a lot of effort to create this article. I appreciate your work. smartidea pte ltd

digitinc napsal(a)
16.4.2018 08:36 | 45.249.102.*

Excellently written article and i must say that this is one of my best read , keep up the good work. Milton Ariel Kali Uchis Dead To Me

Courtney napsal(a)
14.4.2018 08:34 | 49.149.103.*

Thank you so much for sharing with us all. I hope you give what is beneficial to many people. Good luck and best wishes to your site. fat burners men

digitinc napsal(a)
11.4.2018 15:49 | 45.249.102.*

This is a great information. I really appreciate all your efforts for sharing amazing blog! Instantly Ageless

vasleena napsal(a)
9.4.2018 07:52 | 39.40.199.*

Your website is really informative and a great inspiring article. Jewelry

Julie Watson napsal(a)
7.4.2018 13:25 | 171.49.154.*

Anti Revoke Apk Download

jerry napsal(a)
7.4.2018 08:41 | 39.40.204.*

Choosing from numerous design employments by and large is a mind-boggling challenge Fashion Jobs

digitinc napsal(a)
7.4.2018 06:35 | 45.249.102.*

I agree, this is a wonderful blog and full of useful information. There are a valuable resource and sites like this provide us with useful information. pmo office complaint

Amy napsal(a)
6.4.2018 14:12 | 39.40.204.*

Aspects Of Fashion Industry - Choose Your Fashion Merchandising Colleges Aspects Of Fashion

Adyala jone napsal(a)
6.4.2018 13:24 | 39.40.204.*

There are such a large number of various parts and positions that you can play in the mold world. One doesn't really be a mold creator yet at the same time have the capacity to have an extremely achievement profession in the design business. Fashion Careers cheer!

fussion napsal(a)
6.4.2018 10:20 | 39.40.248.*

StarFashion 2010 Fashion Colors, Prints and Patterns

dunkan napsal(a)
6.4.2018 09:28 | 39.40.248.*

It's a fashionista's most exceedingly terrible experience, far more detestable than looking oversize amigo, more debasing than wearing a similar dress in another gathering CrossFashion

Bond napsal(a)
6.4.2018 07:55 | 39.40.248.*

It's a fashionista's most noticeably awful experience, surprisingly more terrible than looking oversize amigo, more debasing than wearing a similar dress in another gatheringCanDor latest Fashion

Bennett napsal(a)
6.4.2018 04:13 | 49.146.40.*

I am sure more readers will surely visit your website. Please keep me posted for updates. Vydox

King napsal(a)
5.4.2018 11:53 | 39.40.248.*

Fashion School Tips: 5 Tips for Successright way FashionsFashion school may appear like a catwalk, yet as a general rule a degree in design is to a great degree requesting, thorough and focused

Adnan napsal(a)
5.4.2018 08:14 | 39.40.248.*

flashfahion this is realited update about fashion

Adnan napsal(a)
5.4.2018 08:14 | 39.40.248.*

flashfahion this is realited update about fashion

payday napsal(a)
4.4.2018 19:22 | 178.162.194.*

Hello! viagra cheap , buy viagra , pay day loans , faxless payday loans , buy viagra ,

Nyla napsal(a)
4.4.2018 16:00 | 49.146.40.*

Your bountiful ideas were very impressive. Please keep on inspiring more writers. nugenix testosterone booster

digitinc napsal(a)
4.4.2018 09:47 | 45.249.102.*

Your website is really informative and a great inspiring article. pf claim status

Ameeni napsal(a)
4.4.2018 09:34 | 39.40.243.*

WEBSITE HARGA SUZUKI DI BALI visit. Dailynewscameroon

asds napsal(a)
1.4.2018 06:32 | 158.140.186.*

WEBSITE AKBAR MUSIK DRUM BAND visit : pengrajin drumband visit : pengrajin marching band visit : jual drumband visit : jual marching band

asds napsal(a)
1.4.2018 06:31 | 158.140.187.*

WEBSITE MAS CARGO EXPRESS visit : jasa expedisi murah visit : jasa pengiriman barang visit : jasa pengiriman kilat visit : jasa pengiriman barang antar negara

asds napsal(a)
1.4.2018 06:31 | 158.140.186.*

WEBSITE VERTICAL BLIND SURABAYA visit : jual vertical blind visit : jual horizontal blind visit : jual roller blind visit : jual folding door

asds napsal(a)
1.4.2018 06:31 | 158.140.186.*

WEBSITE KLINIK SEX TOYS visit : obat kuat di bali visit : viagra usa asli di bali visit : pembesar penis di bali visit : viagra usa cod di denpasar visit : viagra usa obat kuat

asds napsal(a)
1.4.2018 06:30 | 158.140.186.*

WEBSITE ATAP MEMBRANE visit : Jasa pembuatan kaca patri visit : Jual tenda membrane visit : Tenda membrane murah visit : Jual atap membrane

asds napsal(a)
1.4.2018 06:30 | 158.140.186.*

WEBSITE TENDA KLATEN visit : persewaan alat pesta visit : persewaan tenda visit : sewa tenda klaten visit : harga sewa tenda

asds napsal(a)
1.4.2018 06:30 | 158.140.186.*

WEBSITE HARGA SUZUKI DI BALI visit : dealer mobil suzuki visit : dealer suzuki denpasar visit : kredit suzuki denpasar

asds napsal(a)
1.4.2018 06:29 | 158.140.187.*

WEBSITE AKASIA JAYA PACKING visit : jual pvc strip curtain visit : tirai plastik pvc visit : tirai pvc

asds napsal(a)
1.4.2018 06:29 | 158.140.186.*

WEBSITE JASA MAKET visit : jasa maket visit : jasa miniatur visit : jasa miniatur rumah

asds napsal(a)
1.4.2018 06:29 | 158.140.186.*

WEBSITE WWW.BALVINDO-MOVERS.COM visit : jasa pindahan visit : jasa pindahan rumah visit : jasa pindahan kantor visit : jasa pengepakan

asds napsal(a)
1.4.2018 06:28 | 158.140.187.*

WEBSITE WWW.JASAWEBKILAT.COM visit : Jasa pembuatan website visit : Jasa pembuatan website jakarta visit : Jasa pembuatan website murah visit : Jasa pembuatan website terbaik

asds napsal(a)
1.4.2018 06:28 | 158.140.187.*

WEBSITE WWW.AMELIADIGITALVISUAL.COM visit : Toko kamera cctv visit : paket cctv murah visit : jual antena tv digital visit : paket antena tv digital

asds napsal(a)
1.4.2018 06:27 | 158.140.186.*

ANEKASURYA visit : Jual Solar cell visit : jual solar panel visit : jual panel surya visit : Jual lampu pju visit : Jual lampu penerangan jalan visit : distributor panel surya

asds napsal(a)
1.4.2018 06:27 | 158.140.187.*

WEBSITE WWW.ANEKAPANEL.COM visit : Jual Solar cell visit : jual solar panel visit : jual panel surya visit : distributor solar cell visit : distributor solar panelNapsat komentář

Vaše jméno:

Text komentáře:
opište text z obrázku:

11.5.2012

Nedá mi, abych se s Vámi nepodělil o svou první delší návštěvu v Uherském Hradišti a jeho blízkém okolí. Jsou to už léta nazpět, kdy mě moje přítelkyně, jež zde strávila dětství, pozvala na proslulé slovácké Slavnosti vína. Ač sám mám kořeny na Hodonínsku a Kyjovsku, tak můj vztah k požitkům těchto krajů byl vždy chladnější. Co já tam vlastně budu dělat? Víno? Slivovice? No ani náhodou.

11.2.2013

V neděli 17. února 2013 se v popovickém Amfíku Bukovina koná od 14.30 do 18 hodin v pořadí druhé ROLLER DISCO. K jízdě na in-linech i bruslích dvouřadých bude ve vytápěné hale stylově vyhrávat hudba. Dále bude možno zakoupit teplé nápoje a další občerstvení. Vstup na dráhu vás přijde na 30 korun. 

?>