8.10.2012 | Tři otázky pro...

kandidáta SUVERENITA – Blok Jany Bobošíkové pro volby do Zastupitelstva Zlínského kraje


Proč by lidé ve Zlínském kraji měli volit právě Vaši stranu?
Strana Suverenita – blok Jany Bobošíkové vnímá Zlínský kraj jako kraj Tomáše Bati, kraj podnikatelů, kraj chytrých, aktivních a tvořivých lidí, ale také jako kraj s velkou frustrací po rozdělení republiky, s nenaplněnými cíli a ambicemi. Žijeme ve třetím tisíciletí a stále nejsme schopni překonat rozvoj, který byl před 30. nebo 80. lety, dobře fungoval a neustále se tvořivě rozvíjel. Proto chceme, aby kraj podporoval tvořivé lidi, investoval do všech druhů dopravní infrastruktury, do pracovních příležitostí, do školství, neboť existuje minimální sepětí teorie s praxí, ale i do kulturního a sportovního vyžití. Učit se od zkušených lidí, jako byl Tomáš Baťa, který měl jednoduchý recept, a to nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic a nevydírat pracující. Budeme se snažit maximálně podporovat výrobní základnu, která by tvořila zdroje, podnikatelský prostor, který dává lidem pracovní příležitosti. Vyrovnaným rozpočtem rozdělovat potom prostředky na navazující nadstavbu, která by lidem dávala naplnění, uspokojení všech lidských potřeb.

Suverenita není spojená s žádnou korupční aférou, nemá podíl na současném neutěšeném stavu hospodářství a celé politiky ve státě, na rozdíl od mnoha tradičních stran není zdiskreditována politikou namířenou ve svých důsledcích proti zájmům občanů našeho státu, její politika se řídila zdravým rozumem, nikoliv partikulárními zájmy. Strana bude mít zájem udělat pořádek v oblastech, které se potýkají s dlouhodobými potížemi.

Co bude Vaší prioritou, bude-li Vaše strana ve vedení Zlínského kraje?
Zlínský kraj je domovem bezmála 600 tisíc lidí, kteří zde žijí, pracují, studují, tráví svůj volný čas. Chceme, aby se nám tu všem dobře žilo v bezpeném, příjemném a zdravém kraji a byli jste na něj právem hrdí. V kraji je nedostatek pracovních příležitostí a taky nesoulad mezi nabízenými pracovními místy a dovednostmi absolventů škol.

SUVERENITA – Blok Jany Bobošíkové, má tato řešení:

  • Daně zvyšují jenom političtí impotenti a to samé lze říct o úsporných opatřeních, na nesprávných místech. Současná koalice v kraji je unavena a invenčně neschopná najít řešení, má jenom sliby, které nemusí plnit a proto sahá jenom po opatření, že zvyšují daně a šetří na nesprávných místech. Prohibice je jenom důsledek zvyšování daní a úsporných opatření.
  • Místo sociálních dávek dáme práci a vzdělání, budoucnost vidíme v obnově učňovského školství. Tam kde jsou prosperující podniky, je dosti prostředků na sociální cíle. Budeme podporovat budování záchranné sítě, ale pouze pro nutné případy, nikoli její zneužití, nepřizpůsobiví občané nám nesmí diktovat podmínky a nic pro to sami nedělat. Chceme uplatnění a důstojné podmínky pro život a bydlení, pro všechny generace i zasloužený odpočinek ve stáří. Chceme rovné šance a příležitosti mladých rodin, hodnotného života pro zdravotně a tělesně postižené.
  • Vytvořit podnikatelský prostor = pracovní příležitosti. Podpora podnikání nemá znamenat pouze přímou podporu, ale také omezení kriminalizace podnikání.  Současně je nutné omezit šikanu ze strany finančních i jiných úřadů. V tomto ohledu bych se chtěl zasadit o navázání na tradice a prosperitu baťovských a slušovických podniků. Nesmí šikanou podnikatelů docházet k odlivu zdrojů, které se zde vytvoří a to registrací firem v Praze.
  • Kraj by měl investovat do dopravní infrastruktury, a zvýšit dopravní obslužnost všech obcí v kraji. Je sice konečně přivedena dálnice do Zlína, ale napojení na velká města kraje zatím chybí. Příhraniční oblasti jsou ve velkém počtu odříznuty od kvalitní dopravní infrastruktury. Pokračování R49 (východ – západ na Slovensko) vyřeší průjezd a obchvat Zlína, a napojí se Vsetín a dále Valašské Meziříčí. Pokračování R 55 (sever –jih)  napojení Uherského Hradiště. 
Našim heslem je „Právo, pořádek, podnikatelský prostor, pracovní příležitosti, prosperita“.

Co podle Vás Zlínskému kraji nejvíce chybí?
Nejvíce mi chybí důvěra občanů v současnou politiku a víra, že když budeme dobře pracovat, tak se budeme mít dobře všichni, každý občan je odpovědný sám za sebe. Současná společnost je velmi skeptická ke všem změnám k lepšímu. V současnosti je důvěra veřejnosti právě ohledně výběrového řízení a zadávaní zakázek nejvíce otřesena, proto je nutno zapojit samy občany do procesu rozhodování.  Cílem je omezení korupce, byrokracie, zkvalitnění státní správy, ve světle zásady, že žádný úřad nesmí mít více moci, než odpovědnosti. 

  • Prozatím jsou veškerá protikorupční opatření nedostatečná.
  • Náš třetí pilíř demokracie, soudnictví, vytváří sektu lidí, která určitým způsobem má jisté místo na doživotí, a tudíž nejsou tlačeni demokratickými volebními systémy po určité době k obhajobě svého postu. Tito lidé ovlivňují přátelskými vazbami korupční prostředí a tak vzniká i nedůvěra k justici a náš demokratický systém. 

 

Komentáře


aDAS napsal(a)
22.11.2018 13:18 | 182.182.16.*

Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post. travel informationNapsat komentář

Vaše jméno:

Text komentáře:
opište text z obrázku:

8.10.2012

Nedá mi, abych se s Vámi nepodělil o svou první delší návštěvu v Uherském Hradišti a jeho blízkém okolí. Jsou to už léta nazpět, kdy mě moje přítelkyně, jež zde strávila dětství, pozvala na proslulé slovácké Slavnosti vína. Ač sám mám kořeny na Hodonínsku a Kyjovsku, tak můj vztah k požitkům těchto krajů byl vždy chladnější. Co já tam vlastně budu dělat? Víno? Slivovice? No ani náhodou.

11.2.2013

Je plesová sezóna a tož sme sa vypravili na hasičský. Jak sme sa oblékali, tož můj muž naráz pravil, že už to tak dalej nejde, že sa už pomáli nevejde do plesového obleka a že mosí schudnút. Tož sláva, pomyslela sem si, lebo aj mně by sa nějaká dietka zešla. Po cestě sme vymýšlali, jaké jídla budeme vařit a bez kerých sa budeme moset obejít.

?>