20.2.2013 | Aktuality

V úterý 26. února a ve čtvrtek 28. února bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy v centru Uherského Hradiště přerušena dodávka elektrické energie. V úterý 26. února je přerušení naplánováno na dobu od 7.30 do 10.30 hodin, ve čtvrtek 28. února pak na dobu od 7.30 do 15.30 hodin. Seznam míst, kterých se vypnutí elektrické energie týká, najdete na Úřední desce na webovém portále města Uherské Hradiště.

11.2.2013 | Aktuality

Oblastní charita Uherské Hradiště i nadále pokračuje ve sbírce starých mobilních telefonů. Vybrané mobily budou předány k ekologické recyklaci, kdy bude využito až 80 % procent hmotnosti telefonu. Z telefonu bude využito 49 % plastů, 15 % mědi, 1 % cínu a 1 % stříbra. Telefon můžete doručit na ředitelství Oblastní charity (Velehradská ulice, č. 247) kdykoliv.

21.12.2012 | Aktuality

Na základě pokynu hlavního hygienika si mohou občané nechat bezplatně otestovat podezřelé lihoviny o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových jednotek na všech pracovištích Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, tedy i toho v Uherském Hradišti (Františkánská ulice, číslo 144).

Přijímají se lihoviny vyrobené po 31. prosinci 2011, včetně lihovin neoznačených. Z lahví otevřených i uzavřených se odebírá vzorek o objemu nejméně 200 ml a zbývající obsah balení je navrácen majiteli. Ten bude zároveň poučen o rizicích konzumace lihovin neznámého původu a lihovin s nadlimitním obsahem metanolu.
Vyšetřování vzorků nebude anonymní, o každém odběru vzorku lihoviny bude pořízen protokol s těmito údaji:

- identifikační údaje občana
- způsob nabytí lihoviny
- údaje  o výrobci, dovozci nebo distributorovi lihoviny (jsou-li k dispozici)
- souhlas občana s nakládáním s jeho osobními údaji (předání Policii ČR v případě zjištění nebezpečné lihoviny)

Vzorky by měly být vyšetřeny do 3 až 7 dnů. Tato služba se týká pouze občanů, nebudou vyšetřovány vzorky lihovin na žádost podnikatelů. 

20.11.2012 | Aktuality

Literární soutěž hradišťské Knihovny BBB určená dětem do patnácti let s názvem Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně... vstoupila do dalšího ročníku. Mladí autoři mohou svá díla na volné téma (pohádky, fejetony, povídky, básně, komiksy atd.) zaslat do knihovny nejpozději do 14. ledna 2013 (nejvíce 3 strany textu nebo 3 básně). 

9.11.2012 | Aktuality

U příležitosti Roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity vyhlásil Zlínský kraj pod patronací radní pro oblast sociálních věcí Taťány Nersesjan fotografickou soutěž s názvem „Mládí a (versus) stáří“. Smyslem soutěže je upozornit na soužití a vztahy mladé a starší generace a napomoci vytvářet podmínky důstojného stárnutí. „Soutěž by měla přinést zamyšlení nad pomíjivostí života, zranitelností, závislostí a smrtelností. Chceme společnost, která vnímá demografické stárnutí jako šanci a starší lidi jako cenné zdroje. Důležité je respektování důstojnosti člověka bez ohledu na jeho zdravotní stav či životní situaci,“ uvedla radní Taťána Nersesjan.

29.10.2012 | Aktuality

Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl vystavěn v letech 1610 – 1613. V 18. století byl přestavěn a dodatečně barokně zaklenut, v 19. Století pak byly do kostela pořízeny nové lavice a varhany. V roce 2008 přistoupilo město Uherské Hradiště coby vlastník kostela k jeho komplexní opravě. Památka totiž v důsledku dlouhodobé neúdržby vykazovala řadu stavebně technických problémů a poruch (vlhkost, statické poruchy, dřevokazný hmyz atd.). 

19.10.2012 | Aktuality

Z důvodu rozšíření a zkvalitnění služeb připravuje město Uherské Hradiště nový způsob poskytování informací občanům. Obyvatelé města by tak nově mohli dostávat prostřednictvím SMS důležité informace, jako jsou např. krizové situace, odstávky elektřiny, vody, plynu, uzavírky silnic a s nimi oznámení o plánovaných objížďkách, změny spojené s osobními doklady a další informace z běžného života města.

SMS zprávy budou zasílány zdarma, zpoplatněna bude pouze registrace do databáze a odhlášení z registrace. Než však město tuto službu spustí, rádo by si ověřilo, zda o ni bude ze strany občanů zájem, proto občany prosí o vyplnění krátkého dotazníku, který naleznete zde.

2.10.2012 | Aktuality

V pátek 12. a v sobotu 13. října 2012 se konají volby do Zastupitelstva Zlínského kraje. Do klání o celkem pětačtyřicet zastupitelských míst se přihlásilo celkem dvaadvacet registrovaných politických stran, politických hnutí a jejich koalic. Celkový počet kandidátů se pak vyšplhal na číslo 765. Od dnešního dne až do voleb vám budeme denně přinášet rozhovory se zástupci jednotlivých stran a hnutí. Jedná se o strany a hnutí, které své odpovědi zaslali v požadovaném termínu, do 27. září 2012.  Rozhovory naleznete v rubrice Tři otázky pro...

21.9.2012 | Aktuality
Uherské Hradiště získalo další významné ocenění

Před několika málo dny bylo Město Uherské Hradiště oceněno druhým místem v kategorii měst v letošním ročníku mezinárodní soutěže s názvem Kvetoucí sídla Evropy (Entente Florale Europe). Skvělého výsledku se městu dostalo mezi jedenácti městy celé Evropy. Součástí ocenění byla srpnová návštěva mezinárodní hodnotící komise, která posuzovala různá kritéria, jako samozřejmě životní prostředí, ale třeba i přístup města k plánování a rozvoji, spolupráci s veřejností či sport.

"Velmi mne potěšilo, že v hodnotící zprávě komise není ani jediná výtka vůči postupům města v oblasti péče o životní prostředí, zeleň, plánování, cestovní ruch a práci s veřejností. Byla dána pouze drobná doporučení, co zlepšovat," napsal na oficiálních webových stránkách města starosta Květoslav Tichavský. 

14.9.2012 | Aktuality

Policie již dnes kontroluje stánkový prodej alkoholu i prodej alkoholu na tržnicích. K tomuto kroku přispěly další případy otravy metylalkoholem, které se objevily i ve Zlínském kraji. „Především vyzýváme obyvatele, aby nekonzumovali alkohol s nejasným původem, který se v tuto chvíli vyskytuje v podobě vodky a tuzemského rumu,” upozornil hradišťský starosta Květoslav Tichavský.

O vzniklé situaci byli obyvatelé města informováni prostřednictvím městského rozhlasu, potřebné informace obdrželi i starostové příslušných obcí.

7.9.2012 | Aktuality
Víkendové slavnosti vína a otevřených památek

Již tento víkend nabídne Uherské Hradiště jeho obyvatelům, ale i mnoha návštěvníkům, bohatý program dalšího ročníku Slováckých slavností vína a otevřených památek. Průvod krojovaných skupin vyjde v 9 hodin již tradičně od mařatických vinných sklepů. Po průvodu pak budou v kulturních památkách následovat prezentace jednotlivých mikroregionů.  Příznivci dechovky mohou zavítat na přehlídku regionálních dechových hudeb s názvem Slovácká křídlovka.  Chybět nebude ani oblíbený jarmark lidových řemesel na Masarykově náměstí s ukázkami práce lidových řemeslníků. Milovníci lodí pak mohou navštívit některou z tzv. muzikantských lodí.  

3.9.2012 | Aktuality

Projekt spočíval v instalaci dvou šikmých schodišťových plošin. Jedna vede od obřadní síně směrem ke kancelářím starosty města a tajemníka úřadu, druhá pak od podatelny ke kancelářím místostarostů. Celkový rozpočet projektu dosáhl výše 300 tisíc korun, polovina nákladů byla financována prostřednictvím dotace Ministerstva pro místní rozvoj.

Do budoucna se připravuje další bezbariérová trasa, která bude na podzim odeslána ke schválení Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility.

27.8.2012 | Aktuality
Městské informační centrum do konce srpna uzavřeno

Důvodem uzavření hradišťského informačního centra je jeho stěhovánído původního sídla na Masarykově náměstí (jezuitská kolej). Takzvané Slovácké centrum kultury a tradic, jehož součástí Městské informační centrum bude, se slavnostně otevře v sobotu 1. září 2012. Program přístupný široké veřejnosti bude zahájen úderem deváté hodiny ranní a prohlédnout si ho můžete níže. 

16.8.2012 | Aktuality

Pokud vás už nebaví chodit po městě pěšky anebo jezdit na kole, vyzkoušejte projížďku na šlapací čtyřkolce. Půjčovna ve staroměstském přístavišti je otevřena denně, v době od 9 do 22 hodin. Projet se můžete na čtyřkolce pro čtyři osoby (2 dospělí a 2 děti) za 150 korun na hodinu nebo na čtyřkolce pro celkem šest osob (4 dospělí a 2 děti) za cenu 250 korun za hodinu.

16.8.2012 | Aktuality

Realizace v podobě změny dopravního značení na Palackého náměstí a v části ulice Hradební proběhne v průběhu měsíce srpna. Jejím cílem je zjednosměrnění Palackého náměstí (umožněn průjezd směr do centra) a části ulice Hradební (průjezd ve směru k ulicím Růžová a Františkánská).

?>