22.7.2011 | Tip na výlet

První písemné zprávy o původním hradišti jsou datovány do 12. století. Dnešní podobu zámku nejvíce ovlivnil rod Pálfiů, kteří byli jeho majiteli od roku 1643 až do vzniku Československého státu. Mezi nejvýznamnější majitele pak patřil gróf Ján František Pálfi, který se rozhodl na základě vlastních plánů zámek přestavit v romantickém stylu. Pálfi se mimo jiné vášnivě věnoval i sběratelské činnost, kdy nakupoval předměty nabízené na evropských dražbách.

8.7.2011 | Tip na výlet

Mohutná zřícenina hradu Falkenstein stojící na vápencovém kopci se nachází nad stejnojmennou obcí v Dolním Rakousku vzdálené jen 14 kilometrů od Mikulova. Zřícenina je přístupná veřejnosti a dostanete se z ní z obce Falkenstein po červené a zelené turistické značce. Ze zříceniny hradu si můžete prohlédnout nedaleký Mikulov či celé Pálavské vrchy.

24.6.2011 | Tip na výlet

Základy a reliéf opevněného panského sídla se nachází necelé dva kilometry od středu obce Šarovy. Dle historiků zde mohla tvrz stávat již koncem 13. století a majitelem byl rod ze Šarov. Písemně je tvrz poprvé potvrzena roku 1406, kdy Oneš ze Šarov prodal ves Šarovy i s tvrzí svému bratru Čeňkovi. Od roku 1421 byl majitelem tvrze dokonce král Zikmund, později se majitelé různě střídali. Podle některých zpráv byla tvrz obydlená až do roku 1560, krátce na to je však již popisována jako pustá. Místo nabízí možnost posezení, nechybí ani informační cedule.

10.6.2011 | Tip na výlet

Stálá expozice nacházející se ve vstupu do průmyslového areálu v centru města seznámí návštěvníky s historií i současností obouvání, vývojem výroby obuvi a dějinami ševcovského řemesla, a to od nejstaršího období našich dějin až po současnost. Nejranější období je zachyceno pomocí replik, ty nejstarší originály pocházejí z konce 16. století. Unikátní je pak kolekce obouvání cizích národů ze všech kontinentů světa.

3.6.2011 | Tip na výlet

Hora Jelenec s výškou 925 m n. m. se nachází v Bílých Karpatech, v Národní přírodní rezervaci Javorina (asi 3 kilometry od místní části obce Strání s názvem Květná). Na jejím vrcholu můžete vystoupat na vlastní nebezpečí na bývalou vojenskou věž, jejíž vyhlídková plošina leží 40 metrů nad zemí. Věž za komunismu sloužila coby cvičný cíl pro armádní stíhačky.

27.5.2011 | Tip na výlet

Holešovský zámek je volně stojící čtyřkřídlá dvoupatrová dvoutraktová budova s mansardovou střechou, která obestupuje obdélníkové nádvoří. Počátky tohoto feudálního sídla sahají až do středověku. Ozdobou zámku je pak rozsáhlá okrasná zahrada s parkovou úpravou. Ta s rozlohou 62 hektarů patří k nejvýznačnějším na Moravě. Na zámku nechybí ani působivý vodní systém, který symbolizuje Neptunovo žezlo, tzv. Trojzubec, přičemž na letošní sezónu byl pro návštěvníky zámku připraven jedinečný zážitek - plavba po rybníce.

20.5.2011 | Tip na výlet

Šestnáctimetrový větrný mlýn holandského typu byl slavnostně otevřen roku 2004. Ze střechy mlýna lze vidět šestnáct obcí v okolí Bukovan, část Bílých Karpat či Chřibů, a je z něj vidět dokonce i na Slovensko. Kromě této vyhlídky nabízí mlýn i možnost návštěvy výstavní galerie dávající prostor zejména jihomoravským umělcům či expozice o historii obce Bukovany.

13.5.2011 | Tip na výlet

Kamenná pískovcová socha s názvem Letecké srdce autora Jaroslava Koléška připomíná v Šanově od roku 2002 oběti leteckého neštěstí, k němuž zde došlo 29. srpna 1944. Tehdy se z italského letiště vydalo několik anglických a amerických letek bombardovat ostravské nádraží a rafinerii. Při letu byly tyto letky nad československou hranicí napadeny německými stíhačkami vyslanými z Drážďan. Během útoku všechny anglické a americké letky německému útoku podlehly a nad obcí Šanov došlo k výbuchu letounu B-17G.

6.5.2011 | Tip na výlet

První historická zpráva o této lokalitě pochází z roku 1222. Již tehdy zde patrně stála gotická tvrz s dvorcem, kterou roku 1249 český král Václav I. propůjčil rakouskému šlechtici Sigfriedu Sirotkovi. Dnešní vzhled zámku pochází tedy z let 1846-1858. Tehdy kníže Alois II. z Leichteinsteina usoudil, že Vídeň je pro pořádání letních slavností nevhodná, a nechal proto Lednici přebudovat na reprezentační letní sídlo v duchu anglické gotiky. Pro pořádání velkolepých setkání evropské šlechty sloužily reprezentační sály v přízemí vybavené vyřezávanými stropy, dřevěným obložením stěn a vybraným mobiliářem.

22.4.2011 | Tip na výlet

Dubová rozhledna s kamenným podstavcem stojící na druhém nejvyšším vrcholu Bílých Karpat (911 m n.m.) byla zpřístupněna roku 2005. Vysoká je 22 metrů a na vyhlídkovou věž vede celkem 101 schodů. Při dobré viditelnosti jsou rozhledny vidět Vysoké Tatry, Beskydy, Pavlovské vrchy a Jeseníky.

15.4.2011 | Tip na výlet

Přímo v historickém centru města Znojma se nachází spletitá soustava podzemních chodeb. Vybudována byla od 13. do konce 17. století, měří téměř 25 km a původně sloužila k uskladňování zemědělských produktů, vína a piva, ale i jako úkryt obyvatel města v neklidných dobách. Veřejnosti přístupný je necelý kilometr chodeb. Návštěvu chodeb si můžete zpestřit ochutnávkou vína anebo navštívit malou expozicí loutek. Znojemské katakomby najdete na tzv. Slepičím trhu.

8.4.2011 | Tip na výlet

Muzeum naftového dobývání a geologie, jediné muzeum tohoto druhu v České republice, je tvořeno vnitřní expozicí a venkovním technologickým parkem. Muzeum bylo vybudováno díky činnosti stejnojmenného občanského sdružení a návštěvníkům přibližuje zajímavou a bohatou industriální minulost tohoto regionu.

1.4.2011 | Tip na výlet

Památky lidového stavitelství (domy číslo 90 a 93) nacházející se v obci Topolná nabízí návštěvníkům ke zhlédnutí např. obydlí s patrovou komorou, expozici rybářství a praní prádla, sušírnu ovoce, udírnu, včelín apod. Dům číslo 90 je selskou usedlostí s patrovou komorou, kde je hospodářská část ukončena výměnkem a kovárnou zpřístupněnou veřejnosti v roce 1998. Areál byl roku 1996 doplněn kopií stodoly a v roce 1998 pak roubenou studnou.

25.3.2011 | Tip na výlet

Třináctitisícový Kyjov se vedle řady jiných památek, jako je např. renesanční radnice či zámeček, původně kapucínský kostel Nanebevzetí Panny Marie atd. může pyšnit i tzv. sklepní uličkou. Najdete zde tzv. Nětčické sklepy, mimo jiné i se sklepem, jehož nejznámějším majitelem byl kyjovský folklorista a obnovitel tradice Slováckých roků Jožka Sedlář. Stojí zdě rovněž tzv. Boršovské sklepy či sklepy Na Šištótě.

18.3.2011 | Tip na výlet

Naleziště s názvem Špitálky stojí v Sadech (místní části Uherského Hradiště) na tzv. sadské ostrožně. Jedná se o pozůstatky významného církevního komplexu z období Velkomoravské říše. Spatřit zde můžete zrekonstruovaný půdorys kostela s nedalekou křtitelnicí. Archeologický výzkum zde probíhal v letech 1959–1963 pod vedením Viléma Hrubého.

?>