Uherské Hradiště


Uherské Hradiště má celkem 25 589 obyvatel. Tvořeno je centrem a pěti místními částmi. Plocha uherskohradišťského katastru pokrývá 2 126 ha.


Z historie:

Tři původně pusté ostrovy na řece Moravě byly na počátku 9. století osídleny slovanským lidem, hlavní úlohu hrál tzv. Svatojiřský ostrov, nazývaný podle kaple sv. Jiří. Oblast dnešního Starého Města, Uherského Hradiště a Sadů patřila k centrům Velké Moravy.


1257 – v Plasích byla 15. října vydána zakládací listina krále Přemysla Otakara. Město bylo založeno na ostrovní půdě patřící velehradskému klášteru a mělo ochraňovat konvent a blízkou zemskou hranici. Město od krále získalo řadu výsad, např. právo konat dva týdenní trhy a jeden výroční.


1294 – město poprvé pojmenováno Hradištěm (přívlastek Uherské se poprvé objevil v roce 1587)


1481 – Matyáš Korvín udělil městu nový znak. Korvín totiž několikrát město marně obléhal a na důkaz úcty ke statečnosti jeho občanů požádal o vjezd do města Matyášovou branou, do znaku města pak mezi dvě věže přidal rytíře se třemi pštrosími pery.


1742 – Uherské Hradiště poprvé a naposledy dobyto, a to pruskými vojsky


1681 - ve městě vypuká velký požár, který se rozšířil z kláštera františkánů


1715 – město postihuje obrovská morová rána, upomíná ji řada památek (např. Morový sloup na Mariánském náměstí)


1918 – ve Smetanových sadech se 26. května koná demonstrace za samostatnou republiku


2. světová válka – roku 1941 nacisté a kolaboranti ničí interiér synagogy a demolují židovský hřbitov a kapli v Sadech. O rok později začal holocaust. Město bylo osvobozeno 1. května 1945.


1997 - Uherské Hradiště postihuje obrovská povodeň s katastrofálními následky. Této povodni padla za oběť i řada historických objektů, které musely být následně vysušovány a sanovány.


2001 – ve městě byla zrušena vojenská posádka, areál bývalých kasáren dnes prochází rozsáhlou konverzí

Významné památky města:

 • Kostel sv. Fr. Xaverského a jezuitská kolej na Masarykově náměstí
 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Mariánském náměstí
 • barokní kašna na Masarykově náměstí
 • Stanclova Lékárna U Zlaté koruny na Masarykově náměstí se vzácnou barokní freskou
 • Matyášova brána
 • Morový sloup na Mariánském náměstí
 • Kaple sv. Alžběty (nejstarší dochovaná stavba s raně gotickými prvky)
 • Kaple sv. Šebestiána na náměstí Palackého (v roce 1969 přesunuta z původního místa u hotelu o 32 metrů na nově vybudované základy)
 • Židovská synagoga (dnes knihovna)
 • budova gymnázia (1. česká škola na Slovácku)

Příroda a podnebí:

Mezi přírodní bohatství Uherskohradišťska patří niva řeky Moravy se zbytky vzácných lužních lesů. Slepá ramena Moravy odříznutá od jejího hlavního toku při regulaci dosud slouží k životu řadě vzácných druhů organismů. Potkat zde můžete i kriticky ohroženého bobra evropského. K procházkám v regionu vybízí řada přírodních parků (např. Chřiby), přírodních rezervací, evropsky významných lokalit (např. Rochus) či naučných stezek (např. naučná stezka Kunovický les). Region oplývá vzácnou flórou a faunou. Nachází se zde rovněž několik památných stromů. Příznivé jsou podnební poměry s průměrnou roční teplotou 8 stupňů.


Rodáci města Uherské Hradiště:

 • J. A. Baťa – průmyslník známý jako king of shoes
 • B. B. Buchlovan – spisovatel, učitel a knihovník
 • Miroslav Kadlec – fotbalista a kapitán vicemistrů Evropy z roku 1996
 • Miroslav Kadlec – fotbalista a kapitán vicemistrů Evropy z roku 1996
 • Ruda Kubíček – akademický malíř a ředitel uměleckoprůmyslové školy
 • Vojtěch Luža – legionář a představitel protifašistického odboje
 • Miroslav Náplava – cestovatel (spolupracoval např. i s A. C Clarkem)
 • Petr Nečas – politik
 • Jiří Pavlica – hudebník a primáš Hradišťanu
 • manželé Vladislav a Ida Vaculkovi – výtvarní umělci

Kulturní život:

Uherské Hradiště žije bohatým kulturním životem, existuje zde řada cimbálových muzik, divadelních souborů, folklorních tanečních skupin atd. K významným kulturním aktivitám patří např. mezinárodní Festival hudebních nástrojů lidových muzik, Letní filmová škola (druhý největší filmový festival v ČR), setkání ochránců přírody Týká se to také tebe (TSTTT) či Slavnosti vína a otevřených památek.


O místních částech:

Jarošov

– proslul zejména pivovarem, který zde byl založen roku 1688 měšťany z Uherského Hradiště poté, co roku 1681 město lehlo po požáru popelem, pivovar znamenal pro městskou pokladnici největší zdroj příjmů ze všech městských statků.

Mařatice

– jsou centrem vinařství, na Vinohradské ulici se nachází řada historických vinných sklepů

Míkovice

– do roku 1980 byly samostatnou obcí, najdete zde přírodní rezervaci Hluboček se dvěma turistickými stezkami

Sady

– stojí zde Národní kulturní památka Sady-Špitálky. Jedná se o pozůstatky významného církevního komplexu z období Velkomoravské říše s půdorysem kostela a s křtitelnicí.

Vésky

– první zmínky o této místní části pocházejí až z 15. století, nachází se zde Kaple sv. Annya

?>